Aufklärungsgruppe 14

From Luftwaffedata Wiki
Jump to navigation Jump to search

Stellenbesetzung of 1.(H)/14 (Pz) at the beginning of February 1940

Staffelkapitän - Major Heinrich Bues (F)(B)

Offizier z.b.V. - Oberleutnant Ottheinrich Lang, (F)(B)

Technischer Offizier - Oberleutnant Heinz-Otto Voskamp,(F)

Bild-Offizier - Leutnant Karl-Heinz Schreiber, (B)

Flugzeugführer

Leutnant Peter Winz

Unteroffizier Ernst Depke

Unteroffizier Walter Schulze

Unteroffizier Karl Boedecker

Unteroffizier Hans Lohsack

Unteroffizier Josef Feht

Unteroffizier Gerhard Röhl

Obergefreiter Wilhelm Zweng

Gefreiter Hans Riewe

Beobachter

Oberleutnant Heinrich Wokulat,

Oberleutnant Wolfgang Steudel, Panzer-Regiment 3

Oberleutnant Gerd Schroeder, Infanterie-Regiment 134

Leutnant Fritz Mayerhofer, Infanterie-Regiment 79

Leutnant Gerd v. Both,

Leutnant Jochen Lunze,

Leutnant Justus Lindemann, Infanterie-Regiment 60

Oberfeldwebel Hans Nieber,

Feldwebel Lothar Dittmann,


Staffel Reserve

Feldwebel Fritz Kilimann (F)

Obergefreiter Otto Damm (F)

Arnold Weihrauch(F)

Leutnant Harro Matthes(B) Artillerie-Regiment 12

Unteroffizier Arnold Großer(B)

Unteroffizier Hans Böhm(B)